Bicyklovanie zdravo a dobre

Krajinou za pohodou a zdravím

Výsledky pre označenie "zahranicie"

Cyklotrasy a cykloturisti prinášajú do regiónov veľké peniaze

redakcia 0 Comments

Rozvoj turistického ruchu na regionálnej aj celoštátnej úrovni je garantom zvyšovania tržieb podnikateľov a tým aj vybraných daní pre štát a priamo zvyšuje bohatstvo regiónu. Čoraz významnejšou zložkou tohto odvetvia sa stáva cykloturistika, ktorá v sebe spája ako športovú zložku, zvyšovanie kondície a upevňovanie zdravia, tak aj širšie možnosti poznávania krajiny a kultúrnych a historických pamiatok. Pre podnikateľov umožňuje zvyšovať tržby hlavne v gastronómii a ubytovaní, ale aj v ostatných službách. Aké sú konkrétne čísla?
Pokračovať...